Slide background
Slide background
Slide background
 • Pokličite nas: +386 2 82 46 201

 • Reference

  steber-cert


  Objekt: ANTENSKI STOLPI GSM-R

  Naročnik: MONEA, d. o. o., Ljubljana
  Lokacija: na baznih postajah po Sloveniji
  Obseg del: ključavničarska dela
  Leto izvedbe: 2014 ̶ 2015
  Opis: proizvodnja in montaža antenskih stolpov, zaščita: galvaniziranje
  Obseg: 110 stolpov višin od 25, 30, 35 m, skupna teža: približno 450 t konstrukcij


  Objekt: METAL PARABOLIKA

  naročnik: VERTIKALA-X, d. o. o.
  lokacija: Ravne na Koroškem
  obseg del: ključavničarska dela
  leto izvedbe: 2015
  opis: Zahtevna montažna dela na ojačitvi obstoječe žerjavne proge …
  Vrednost del 150.000 EUR monterskih del


  Objekt: METAL RAVNE ‒ PLOMBA

  Naročnik: METAL RAVNE, d. o. o.
  Lokacija: Ravne na Koroškem
  Obseg del: GOI dela
  Leto izvedbe: 2013‒2015
  Opis: kompletna gradbena dela (industrijski temelji, tesarska, AB – dela), proizvodnja zahtevne jeklene konstrukcije (EXC 3) z zelo zahtevno žerjavno progo, izvedba strehe, fasade, oken in vrat Obseg del: konstrukcija približno 510 t, streha 1700 m², fasada 1400 m²


  Objekt: IZDELAVA NADSTREŠNIC NA RSC 1

  Naročnik: VERTIKALA-X, d. o. o.
  Lokacija: Ljubljana
  Obseg del: ključavničarska dela, krovsko-kleparska dela in fasada
  Leto izvedbe: 2014
  Opis: projektiranje, izdelava in montaža jeklenih konstrukcij, dobava in vgradnja prozorne strehe (LEXAN) s kleparskimi zaključki in odvodnjavanjem. Vrednost del: 71.000 EUR


  Objekt: DTK OGRAJE

  Naročnik: občina Ravne na Koroškem
  Lokacija: Ravne na Koroškem
  Obseg del: ključavničarska dela
  Leto izvedbe: 2014‒2015
  Opis: Kompletna gradbena dela na tribunah, vključujoč instalacije garderob in sanitarij, ter proizvodnja in montaža vseh jeklenih ograj, podestov…


  Objekt: VODOHRAN MEŽICA

  Naročnik: SLEMENŠEK, d. o. o.
  Lokacija: Mežica
  Obseg del: strojne instalacije
  Leto izvedbe: 2013‒2014
  Opis: Izdelava kompletnih strojnih instalacij iz INOX materiala
  za vodohran. Vrednost del 50.000 EUR


  Objekt: MPI ŽERJAV – PREZRAČEVANJE

  Naročnik: MPI RECIKLAŽA, d. o. o.
  Lokacija: Žerjav
  Obseg del: strojne instalacije
  Leto izvedbe: 2015
  Opis: kompletna izdelava in montaža prezračevalnega
  sistema kompresorske postaje


  Objekt: SKLADIŠČE IN GARDEROBE METAL

  Naročnik: SLEMENŠEK, d. o. o.
  Lokacija: Ravne na Koroškem
  Obseg del: ključavničarska, krovsko kleparska in instalacijska dela
  Leto izvedbe: 2015
  Opis: Izvedba kompletnih strojnih instalacij na objektu
  Metal‒Garderobe. Izvedba vodovoda, kanalizacije,
  ogrevanja in prezračevanja. Vrednost del: 70.000 EUR


  Objekt: PLINSKO OMREŽJE MPI ŽERJAV

  Naročnik: MPI RECIKLAŽA, d. o. o.
  Lokacija: Žerjav
  Obseg del: instalacijska dela
  Leto izvedbe: 2015
  Opis: Interni razvod zemeljskega plina od merilne proge do končnih porabnikov. Vrednost del: 50.000 EUR


  Objekt: HALA IBUS PAMEČE

  Naročnik: IBUS trgovina in storitve, d. o. o.
  Lokacija: Pameče
  Obseg del: jeklena konstrukcija in podkonstrukcija fasade
  Leto izvedbe: 2015
  Opis: Izvedba osnovne konstrukcije in podkonstrukcij fasad in izdelava in montaža jaška dvigala, stopnišč …
  Obseg del 38.000 kg


  Objekt: PROIZVODNA HALA RSC LJUBLJANA

  Naročnik: RAVNE STEEL CENTER, d. o. o.
  Lokacija: Ljubljana
  Obseg del: GOI dela
  Leto izvedbe: 2011
  Opis: Izdelava vseh gradbeno obrtniških
  del za projekt izgradnja nove hale TPA v
  Ljubljani. Obseg del: gradbena, zemeljska,
  jeklena konstrukcija, streha in fasada.
  Vrednost del: 550.000 EUR


  Objekt: PROIZVODNA HALA TPA LJUBLJANA

  Naročnik: TPA TEHNOLOŠKI CENTER, d. o. o.
  Lokacija: Ljubljana
  Obseg del: gradbeno obrtniška dela
  Leto izvedbe: 2011
  Opis: Izdelava vseh gradbeno obrtniških del
  za projekt izgradnja nove hale TPA v Ljubljani
  Obseg del: gradbena, zemeljska, jeklena
  konstrukcija, streha in fasada in izvedba nove
  fasade na obstoječi proizvodni


  Objekt: LENART TC

  Naročnik: PC IZBIRA, d. o. o.
  Lokacija: Lenart
  Obseg del: jeklena konstrukcija, ključavničarska,
  krovsko-kleparska dela
  Leto izvedbe: 2013
  Opis: kompletna izdelava in montaža jeklene konstrukcije
  (130 t), strehe (ravna ‒ sestavljena streha 1400 m²),
  fasada (1250 m²) s kleparskimi zaključki in odvodnjavanjem


  Objekt: MPI ŽERJAV – strehe, fasada

  naročnik: MPI RECIKLAŽA, d. o. o.
  lokacija: Žerjav
  leto izvedbe: 2015
  opis: Izdelava in montaža vseh jeklenih konstrukcij (220 t jeklenih konstrukcij),
  Dobava in montaža streh (2000 m²), fasad (1400 m²),
  kleparskih izdelkov in odvodnjavanja